English

“CONVERSATIONS IN CHAOS” FARKLILIKLARI ÜZERİNDEN DİYALOG KURARAK ORTAK BİR ESTETİK ZEMİNDE BULUŞMAYA UĞRAŞAN, VE BUNA ULAŞMAK İÇİN HEM KENDİNİ İFADE EDEN HEM DE KARŞISINDAKİNİ DİNLEYEN MÜZİSYENLERİN PROJESİDİR.

Barış Doğukan Yazıcı (t) · Batu Şallıel (as) · Tamer Temel (ts) · Volkan Topakoğlu (b) · Mert Can Bilgin (d) · Engin Özşahin (p)

SİZİ DÜNYADAKİ KAOSUN İÇİNDE VAROLAN BU DİYALOĞUN BİR PARÇASI OLMAYA DAVET EDİYORUZ. KATILIMINIZLA BU BİRLİKTELİK DAHA ZENGİN VE DİRENÇLİ OLACAK!


Günümüzde, dünyanın her köşesini saniyeler içinde buluşturabilen teknolojiye sahip olmamıza rağmen insanların eskisine göre birbirinden çok daha kopuk bir yaşantısı var. Bilgiye erişimin kolaylaştığı fakat gerçeğin ve bilimsel araştırmaların her kesime aynı şekilde ulaşamadığı dünyamızda farklı inanç ve düşüncelere sahip olanların buluşarak geleceğe dair tartışmaları, yeni fikirler üretmeleri gün geçtikçe zorlaşıyor. Bir yandan da İçinde bulunduğumuz pandemi, iklim değişIikliği ve ekonomik kriz nedeniyle geleceğin belirsizliği pek çok insan için endişe ve korku nedeni.

Bu durum ve duyguların yaratabileceği sonuçlardan biri insanların düşüncelerinin iyi-kötü, siyah-beyaz, doğru-yanlış ya da kazanç-kayıp gibi kutuplaşmasıdır. Dolayısıyla olayların eksik çıkarımlarla, sonucun ne olacağı düşünülmeksizin yorumlanmasına neden olmaktadır. Dünyaya sadece kutuplardan bakmak ve bu algıyla tepki vermek, günümüzün zorluklarını anlamak ve çözüm üretmek için yetersiz kalıyor. Oysa biyoloji, jeoloji, meteoroloji, sosyoloji, demokrasi ya da ekonomi gibi içinde yaşadığımız yapılar iç içe geçmiş oldukça karmaşık -kaotik- sistemlerdir ve parçalarını inceleyerek nasıl çalıştığını kavrayabileceğimiz mekanik bir saatin aksine, etkileşim ve sonuçlarını öngörebilmek ve anlamak bütünsel bir bakış açısı gerektirir. Bu yaklaşımla, toplumumuzda farklı bakış açılarını kapsayıcı, kritiğe yer veren diyalogların artmasının gerektiği inancındayız.

“Conversations in Chaos” bu eksikliği hatırlatmak adına kurulmuş bir projedir. Bu projede yer alan her müzisyen açık iletişimi ilke edinmiş ve de üretim sürecinde kapyasıcı bir anlayış ille müziksel diyaloğun yaratımında rol almıştır. Görüş ve estetik anlayıştaki farklılıklar grubun yaratıcı ve yenilikçi olması için kullanılmış ve bu çalışma şeklinin performanslara yansıtılıp bir farkındalık yaratması hedeflenmiştir.


Konser deneyimleyin

3 Mayıs

21:30

@BOVA

Stüdyo Kayıdı Öncesinde!


Ekip ile tanışın

Barış
Batu
Engin
Tamer
Mertcan
Volkan

Diyaloğa dahil olun.


Konserlerimiz hakkında bilgi gönderiyor, ilham verici bulduğumuz içerikleri tartışmaya açıyoruz.

Processing…
Success! You joined the conversation.


“CONVERSATIONS IN CHAOS” IS A LIVE PERFORMANCE OF MUSICIANS WHO TAKE THE CHALLENGE OF CONNECTING THROUGH THEIR DIFFERENCES, ESTABLISHING A MIDDLE GROUND OF AESTHETICS WITH MUSICAL CONVERSATIONS FOUNDED UPON ETHICS OF TOLERANCE. WE INVITE YOU TO BE PART OF OUR CONVERSATION AMID ALL THE CHAOS THAT IS GOING ON IN THE WORLD.

Barış Doğukan Yazıcı (t) · Batu Şallıel (as) · Tamer Temel (ts) · Volkan Topakoğlu (b) · Mert Can Bilgin (d) · Engin Özşahin (p)

WE BELIEVE THAT THE CONVERSATION IS RICHER AND MORE RESILIENT WITH YOUR PARTICIPATION!


In the world we live in, we think people are living more separate lives than they were 20 years ago even though current technology lets us connect with anyone within seconds. We’re surrounded by information yet not all of us receive the same facts and having genuine conversations with someone of different thoughts and beliefs is becoming a thing of the past. In the meantime, the uncertainties we face are increasing due to the pandemic, climate change, and economic imbalances, which are causing more anxiety and fear for lots of people.

According to science, when people get anxious they often develop a polarized worldview where things simply become good or bad, black or white, right or wrong, winning or losing. For anyone who adopts this view, loss takes on the sense that “it’s all over,” even before any outcome is known. Such an outlook of the world doesn’t capture the true reality of a situation because the systems that surround us -biological, geological, meteorological, as well as human-generated ones such as economy, democracy- are complex systems and we can’t just tinker with its parts -unlike fixing a watch- and know what the outcome will be. In order to navigate such complexity, one needs a holistic understanding of the problem before tackling it. For that, we believe that society increasingly needs to host inclusive conversations with more space for criticism and understanding.

“Conversations in Chaos” is a project created to remind this shortcoming. We create musical conversations that allow each musician’s voice to be heard and use the differences in vision and aesthetics in the service of creativity. We hope that our way of creating music is reflected in our performances and that it creates awareness for future conversations.


Experience a Performance

April 3rd

21:30

@BOVA

Right before studio session!

Meet the team


Join the conversation

We send updates about our gigs and some occasional inspirational content.

Processing…
Success! You joined the conversation.